Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ.3, Т.2  ОТ ЗОП

         Публикувана на 02.08.2019 г. Покана за събиране на оферти с обява, с предмет: Доставка на два еднакви фабрично нови, неупотребявани леки автомобили- категория М1 и ползването им за нуждите на РЗИ-Бургас, чрез наем за срок от 36 месеца“.

            Срок за получаване на оферти: 16.08.2019 г. 17.00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Към АОП - Обява по чл. 20, ал. 3, ЗОП - ID 9091025

    Публикувана на 19.08.2019 г. - Информация по чл. 188, ал. 2 ЗОП за удължаване срока за получаване на оферти: до 17:00 часа на 21.08.2019 г.

Към АОП - ID 9091547

Публикувана на 26.08.2019 г. - Протокол от работата на комисията за разглеждане на офертите в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Договор за доставка на два еднакви фабрично нови, неупотребявани леки автомобили - категория М1 и ползването им за нуждите на РЗИ-Бургас, чрез наем за срок от 36 месеца.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768