Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За актуална информация, моля посетете новият ни сайт https://rzi-burgas.bg/

 

Регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в област Бургас

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ с първоначална регистрация в друга административна област

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ в област Бургас

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия в област Бургас

 - "on line" регистър на всички дрогерии - http://isr.mh.government.bg/mhrb/f?p=100:1


 

Списък на лечебни заведения за болнична  и специализирана извънболнична помощ, осъществяващи дейност  по „Физикална и рехабилитационна медицина“ на територията на област Бургас
 

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768