Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

К   О   Н   К   У   Р   С   И

За незаети длъжности в страната

27.09.2018 г. Регионална здравна инспекция – Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александовска“ №120, търси да назначи по служебно правоотношение на длъжност „инспектор“, по заместване на дългосрочно отсъстващ служител, на пълно работно време – 8 часа.

27.09.2018 г. Обявява се конкурс за назначаване на държавен служител в Регионална здравна инспекция- Бургас  със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска”№120 на длъжността: Младши експерт в отдел "Микробиология, вирусология и паразитология" към Дирекция "Надзор на заразните болести"при РЗИ- Бургас, с месторабота гр. Бургас- 1 бройка, на намалено работно време-7 час

 

           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768