Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

К   О   Н   К   У   Р   С   И

За незаети длъжности в страната

  09.01.2019 г. Обявява се конкурс за назначаване на държавен служител в Регионална здравна инспекция- Бургас  със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска”№120 на длъжността: Младши експерт в отдел "Микробиология, вирусология и паразитология" към Дирекция "Надзор на заразните болести" при РЗИ- Бургас, с месторабота гр. Бургас- 3 щатни бройки, на намалено работно време-7 часа

09.01.2019 г. Обявява се конкурс за назначаване на държавен служител в Регионална здравна инспекция- Бургас  със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска”№120 на длъжността: Инспектор-Граничен контрол в отдел "Противоепидемичен контрол", Дирекция "Надзор на заразните болести" при РЗИ- Бургас, с месторабота- гр. Бургас, Пристанище-Бургас, 1 бройка, сменен режим на работа

16.11.2018 г. Обявява се конкурс за назначаване на държавен служител в Регионална здравна инспекция- Бургас  със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска”№120 на длъжността: Младши експерт в отдел "Микробиология, вирусология и паразитология" към Дирекция "Надзор на заразните болести"при РЗИ- Бургас, с месторабота гр. Бургас- 1 бройка, на намалено работно време-7 час

       07.12.2018 г.  Допуснати кандидати за длъжността Младши експерт в отдел "Микробиология, вирусология и паразитология" към Дирекция "Надзор на заразните болести" при РЗИ-Бургас, с месторабота гр. Бургас

 

           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768