Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

К   О   Н   К   У   Р   С   И

13.09.2017 г. За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: Младши експерт в отдел "Санитарна микробиология", Дирекция "Лабораторни изследвания"

**************

15.08.2017 г. Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: Младши експерт в отдел "Микробиология, вирусология и паразитология" към Дирекция "Надзор на заразните болести"

04.09.2017 г. Списък на допуснати/ недопуснати кандидати до участие в конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: Младши експерт в отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“

**************

17.05.2017 г. Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: Младши експерт в отдел "Микробиология, вирусология и паразитология" към Дирекция "Надзор на заразните болести"

05.06.2017 г. Списък на допуснати/недопуснати кандидати до участие в конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: Младши експерт в отдел "Микробиология, вирусология и паразитология" към Дирекция "Надзор на заразните болести"

За незаети длъжности в страната  

         

 

           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768