Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

К   О   Н   К   У   Р   С   И

01.12.2017г. За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
за длъжността: Младши експерт в отдел "Микробиология, вирусология и паразитология" към Дирекция "Надзор на заразните болести"

20.12.2017 г. Списък допуснати/недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността Младши експерт в отдел "Микробиология, вирусология и паразитология" към Дирекция "Надзор на заразните болести"

**********

10.11.2017г. Регионална здравна инспекция – Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александовска“ №120, търси да назначи по служебно правоотношение на длъжност „главен експерт“ в отдел "Държавен здравен контрол", Дирекция "Обществено здраве" (1 бр.), по заместване на дългосрочно отсъстващ служител, пълно работно време – 8 часа

**********

13.09.2017г. За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: Младши експерт в отдел "Санитарна микробиология", Дирекция "Лабораторни изследвания"

03.10.2017 г. Списък допуснати/недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността: Младши експерт в отдел "Санитарна микробиология", Дирекция "Лабораторни изследвания"

 

За незаети длъжности в страната  

         

 

           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768