Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

Процедура по чл. 82, ал. 4 от ЗОП - Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № СПОР - 48/30.12.2016 г. за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане" за нуждите на РЗИ – Бургас.

Процедура по чл. 82, ал. 4 от ЗОП - Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № СПОР - 23/13.11.2019 г. на ЦОП към Министерство на финанситe по централизирана обществена поръчка с предмет: «Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации»

 

 
           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768