Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи

 

ПЪРВИЧНА ПОМОЩ

Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ - АИП ПМП

Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ - АГП ПМП

Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина - АИП ППДМ

Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина - АГП ППДМ

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ

Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ - АИП СМП

Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ - АГП СМП

Амбулатория за индивидуална практика за специализирана помощ по дентална медицина - АИП СПДМ

 

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Амбулатория за индивидуални здравни грижи

 

ЦЕНТРОВЕ

Медицински център - МЦ

Дентален център - ДЦ

Медико-дентален център - МДЦ

Диагностично-консултативен център - ДКЦ

 

ЛАБОРАТОРИИ

Медико-диагностична /клинична/ лаборатория - МДЛ

Медико-техническа лаборатория - МТЛ

 

ХОСПИСИ

Хоспис

 

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768