Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ - БУРГАС

Адрес: гр. Бургас, бул."Ст.Стамболов"73

/сградата на "ДКЦ 1 - Бургас" ЕООД/

 

Работно време

за граждани

Всеки делничен ден

от 7,30 до 12,00 ч.

тел. 056 894 776;

0879505281

 

 

РЗИ-Бургас Ви информира, че сигнали за корупция може да подавате по следните начини:


на електронен адрес: rzi@rzi-burgas.com
• на факс 056/ 816 261
• на телефон 056/ 807 302
• чрез пощенска/куриерска услуга на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 120
• кутия за подаване на сигнали, намираща се на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 120, партерен етаж в сградата на РЗИ-Бургас
• кутия за подаване на сигнали в изнесените работни места на РЗИ-Бургас в градовете: Карнобат, Айтос, Поморие и Царево.

Сигнали за корупция

Антикорупционни процедури

 

 

Имунизационен календар

 

      
   

 

Добре дошли в сайта на РЗИ-Бургас

Архив информацАрхив информация COVID-19

31.12.2020 Заповед № РД-01-725/23.12.2020

31.12.2020 Заповед № РД-01-724/22.12.2020 с приложения

01.12.2020 Заповед № РД-01-680/27.11.2020

16.11.2020 Заповед № РД-01-655/13.11.2020

11.11.2020 Заповед № РД-01-651/11.11.2020

10.11.2020 Международни COVID-19 препоръки за хора с множествена склероза

10.11.2020 Заповед № РД-01-637/06.11.2020    Приложения

27.10.2020 Заповед № РД-01-619/23.10.2020

26.10.2020 Заповед № РД-01-610/22.10.2020   Заповед № РД-01-611/22.10.2020

22.10.2020 Заповед № РД-01-609/21.10.2020

14.10.2020 Заповед № РД-01-603/13.10.2020   Заповед № РД-01-604/13.10.2020

30.09.2020 Заповед № РД-01-124/30.09.2020

30.09.2020 Заповед № РД-01-549/30-09-2020

01.09.2020 Заповед № РД-01-108/01.09.2020 г. на директора на РЗИ-Бургас за отмяна на издадените в периода от 20.08.2020 г. до 31.08.2020 г. вкл. предписания за поставяне под карантина на лица, които са пристигнали от Република Сърбия, Република Турция и Република Беларус и са  влезли на територията на Република България през ГКПП на територията на област Бургас

01.09.2020 Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г.

01.09.2020 Заповед № РД-01-488/31.08.2020 г.

01.09.2020 Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г.

18.08.2020 Заповед № РД-01-473/14.08.2020 г.

05.08.2020 Заповед № РД-01-452/04.08.2020 г.

31.07.2020 Заповед № РД-01-443/30.07.2020 г.

16.07.2020 Заповед № РД-01-90/16.07.2020 г. на директора на РЗИ-Бургас за отмяна на издадените, в периода от 02.07.2020 г. до 15.07.2020 г. вкл., предписания, съставени от РЗИ-Бургас за поставяне под карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България през ГКПП на територията на област Бургас от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Алжирска народно-демократична република, Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай и Украйна.

15.07.2020 Заповед № РД-01-405/15.07.2020 г.

15.07.2020 Приложение № 1 към Заповед № РД-01-405-15.07.2020 г.

15.07.2020 Заповед № РД-01-404/15.07.2020 г.

15.07.2020 Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г.

15.07.2020 Заповед № РД-01-40215.07.2020 г.

14.07.2020 Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г.

 

 

09.07.2020 Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г.

07.07.2020 Заповед № РД-01-87/06.07.2020 г. на директора на РЗИ-Бургас

07.07.2020 Указания за функциониране на места да настаняване и заведения за хранене и развлечения в условия на опасност от заразяване с COVID-19 в България“- Версия 5

07.07.2020 Предложение на НОЩ за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка

01.07.2020 Заповед РД-01-371/30.06.2020  Заповед РД-01-372/30.06.2020

01.07.2020 Заповед РД-01-369/30.06.2020  Заповед РД-01-370/30.06.2020

25.06.2020 Заповед РД-01-353/22.06.2020  Заповед РД-01-354/22.06.2020

23.06.2020 Заповед РД-01-333/12.06.2020  Заповед РД-01-347/19.06.2020

22.06.2020 Заповед РД-01-79/19.06.2020 на Директора на РЗИ-Бургас

18.06.2020 Заповед РД-01-341/17.06.2020

15.06.2020 Заповед РД-01-338/13.06.2020  Приложение 1 към Заповед РД-01-338/13.06.2020 г.

15.06.2020 Заповед РД-01-337/13.06.2020

04.06.2020 Заповед РД-01-289/02.06.2020

02.06.2020 Заповед РД-01-288/01.06.2020  Заповед РД-01-71/01.06.2020

01.06.2020 Заповед РД-01-285/29.05.2020  Приложение 1 към Заповед РД-01-285/29.05.2020

01.06.2020 Заповед РД-01-284/29.05.2020  Заповед РД-01-287/30.05.2020

27.05.2020 Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

27.05.2020 Заповед РД-01-277/26.05.2020

26.05.2020 Относно водачите, извършващи международен превоз на пътници и товари: Декларация по т. 10 от Заповед № РД-01-274/21.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

26.05.2020 Заповед РД-01-274/21.05.2020

26.05.2020 Заповед РД-01-271/19.05.2020  Заповед РД-01-272/20.05.2020

19.05.2020 Заповед РД-01-268/15.05.2020  Заповед РД-01-270/19.05.2020

14.05.2020 Заповед РД-01-264/14.05.2020  Заповед РД-01-265/14.05.2020

14.05.2020 Заповед РД-01-262/14.05.2020  Заповед РД-01-263/14.05.2020

12.05.2020 Заповед РД-01-259/11.05.2020

11.05.2020 Заповед РД-01-256/11.05.2020

06.05.2020 Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито /градини, тераси и др./

06.05.2020 Заповед РД-01-251/05.05.2020  Заповед РД-01-252/05.05.2020

05.05.2020 Заповед РД-01-250/05.05.2020

04.05.2020 Заповед РД-01-247/01.05.2020  Заповед РД-01-248/01.05.2020  Заповед РД-01-249/03.05.2020

30.04.2020 Заповед РД-01-245/30.04.2020

30.04.2020 Заповед РД-01-243/29.04.2020

28.04.2020 Заповед РД-01-241/28.04.2020

27.04.2020 Заповед РД-01-238/26.04.2020  Заповед РД-01-239/26.04.2020

24.04.2020 Заповед РД-01-231/24.04.2020  Заповед РД-01-236/24.04.2020

24.04.2020 Във връзка със зачестили обаждания на граждани в РЗИ-Бургас относно влошено здравословно състояние през почивни дни и във времевия период 20:00ч. - 08:00ч. в работни дни, Ви обръщам внимание на факта, че всяко здравно осигурено лице има ОПЛ към когото да се обръща в такива случаи. Всеки ОПЛ е сключил договор с определен Медицински център, който да обслужва неговите пациенти за времето, в което не е на работа - почивни дни и във времевия период 20:00ч. - 08:00ч. в работни дни. Необходимо е всеки гражданин да се информира от ОПЛ за мястото към което да се обръща при нужда.

23.04.2020 Заповед РД-01-229/22.04.2020

22.04.2020 Заповед РД-01-228/21.04.2020

21.04.2020 Заповед РД-01-225/20.04.2020

15.04.2020 Заповед РД-01-218/15.04.2020

13.04.2020 Заповед РД-01-195/10.04.2020  Заповед РД-01-199/11.04.2020

13.04.2020 Информация относно възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на жалби, сигнали, искания и др./ без необходимост от физическо присъствие в деловодството на администрацията...

11.04.2020 Заповед РД-01-197/11.04.2020

10.04.2020 Заповед РД-01-196/10.04.2020

09.04.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. /ДВ, бр.28 от 2020/: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147391

09.04.2020 Заповед РД-01-188/09.04.2020

07.04.2020 Заповед РД-01-183/06.04.2020  Заповед РД-01-184/06.04.2020

07.04.2020 Пакет за комуникация на риска от COVID-19 за здравни заведения - презентация

06.04.2020 Заповед РД-01-179/06.04.2020

06.04.2020 Поставяне под карантина на водачите на тежкотоварни автомобили, поради COVID-19

01.04.2020 Препоръка за носене на лични предпазни средства

01.04.2020 Ръководство за превенция и контрол на COVID-19

31.03.2020 Заповед № РД-01-169/31.03.2020

30.03.2020 Заповед № РД-01-168/30.03.2020 (отменена)

28.03.2020 Заповед № РД-01-165/27.03.2020

27.03.2020 Заповед № РД-01-158/26.03.2020 (отменена)    Заповед № РД-01-159/27.03.2020

26.03.2020 Препоръки, съобразени с насоките на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19

26.03.2020 Спешна дентална помощ-Списък на индивидуални практики по дентална медицина   Уведомление на "Дентален център I-Бургас" ЕООД

26.03.2020 Заповед № РД-01-153/25.03.2020    Заповед № РД-01-154/26.03.2020

26.03.2020 Брошура COVID-19

25.03.2020 Заповед № РД-01-149/25.03.2020 (отменена)

24.03.2020 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г : https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=639130AF8BC88CB1C5C4EDC8064E21DE?idMat=147150

22.03.2020 Заповед № РД-01-144/22.03.2020    Заповед № РД-01-145/22.03.2020 (отменена)

20.03.2020 Заповед № РД-01-140/19.03.2020 (отменена)    Заповед № РД-01-143/20.03.2020

19.03.2020 Заповед № РД-01-139/19.03.2020

17.03.2020 Заповед № РД -01-130/17.03.2020 (отменена)   Заповед № РД-01-131/17.03.2020

17.03.2020 Заповед № РД-01-127/16.03.2020 (отменена)    Заповед № РД-01-129/16.03.2020

14.03.2020 Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространиение на COVID-19

14.03.2020 Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. (актуализирана)

13.03.2020 Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020

06.03.2020 Заповед № РД-01-114.05.03.2020! Обявявам грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020г. до 11.03.2020г., включително, като въвеждам следните противоепидемични мерки...

13.03.2020 На вниманието на мед. специалисти: Основни стъпки и поведение при идентифициране на пациенти със съмнение за COVID-19

28.02.2020 На вниманието на личните лекари: Личните лекари могат да издават болничен лист за карантина на българските граждани, пристигащи у нас от държавите с високо разпространение на новия коронавирус - континентален Китай и Италия

26.02.2020 Предпазни мерки Коронавирус

Как да се предпазите от COVID-19 и да намалите разпространението му?

05.02.2020 Информация от Европейски център за превенция и контрол на заболяванията относно новия Коронавирус

03.02.2020 Препоръки за лица пътуващи до Китай и пристигащи от Китай във връзка със създадената епидемична ситуация от остър респираторен синдром, свързан с нов Коронавирус

17.01.2020 На вниманието на медицинските специалисти и гражданите - Нов корона вирус, Ухан, Китай

 


   

 

Обслужваща банка на РЗИ Бургас е Банка ДСК

BIC STSABGSF IBAN BG82STSA93003100600801

 

 

  Ако желаете да зададете Вашите въпроси към РЗИ-Бургас, да изкажете мнения, да дадете предложения, да споделите какво би Ви било полезно като информация да публикуваме в нашия сайт, направете го на адрес:

rzi@rzi-burgas.com

 


За посещение в РЗИ

гр. Бургас

ул. "Александровска" № 120

Фронт офис - работно време:

8.30ч. - 17.00ч.

Отдел "Микробиология, Вирусология и Паразитология", отдел "Санитарна микробиология" и отдел "Радиационен контрол" - работно време: 8.30ч. - 16.00ч. 


 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768