Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ежедневна информация COVID-19 за 2020г.

Август

31.07-02.08 03.08.2020 04.08.2020 05.08.2020 06.08.2020

07.08-09.08 10.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 13.08.2020

14.08-16.08 17.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 20.08.2020

21.08-23.08 24.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 27.08.2020

28.08-30.08 31.08.2020      

Септември

01.09.2020 02.09.2020 03.09.2020 04.09-07.09 08.09.2020

09.09.2020 10.09.2020 11.09-13.09 14.09.2020 15.09.2020

16.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 18.09-20.09 21.09.2020

22.09-23.09 24.09.2020 25.09-27.09 28.09.2020 29.09.2020

30.09.2020        

Октомври

01.10.2020 02.10-04.10 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020

08.10.2020 09.10-11.10 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020

15.10.2020 16.10-18.10 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020

22.10.2020 23.10-25.10 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020

29.10.2020 30.10-01.11      

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                    .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ll

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768